Нови пројекат- рециклажни центар

У општини Жабаљ до краја априла биће отворен рециклажни центар за сакупљање, откуп и прераду секундарних сировина. У питању је пројекат „Иницијатива за локално одлучивање“, у вредности од 103 хиљаде долара, који ће заједнички реализовати Општина Жабаљ, Ромски привредни центар Војводине, Институт за отворено друштво из Мађарске и Канцеларија за инклузију Рома Владе АП Војводине. Институт за отворено друштво из Будимпеште обезбедио 67 хиљада долара, а 36 хиљада долара су обезбедиле Општина Жабаљ и Канцеларија за инклузију Рома. У оквиру пројекта планирано је да у Војводини буду отворене четири сабирне станице, у којима ће се секундарне сировине сакупљати И откупљивати, у сарадњи са локалним самоуправама, привредним субјектима и неформалним сакупљачима секундарних сировина.