Још један успешан пројекат

Обука запослених у Канцеларији за инклузију Рома и њених сарадника кроз пројекат „Јачање капацитета Канцеларије за инклузију Рома“ успешно је завршена. Пројекат је финансиран од стране Института за отворено друштво из Будимпеште. Учесници су прошли кроз ИВ модула семинара. У питању су обуке за писање пројеката по моделима ЕУ, као и за прикупљање средстава из ЕУ, заступање и стратешко планирање. То ће пружити Канцеларији вештине и знања неопходна за рад и сарадњу, како са владиним, тако и са невладиним сектором. Према предвиђеном плану и програму обука, ангажован је ЕУ експерт Маттхиас Хеегер, који је учеснике семинара упознао са процедурама и начином функционисања европских институција И фондова. Такође је представио и искуства земаља у региону, које су спроводиле наменске пројекте за интеграцију Рома.