Фокус група са представницима ромских организација цивилног друштва

У сарадњи са Градском управом за социјалну и дечију заштиту, Канцеларија за инклузију Рома је у Скупштини Града Новог Сада организовала фокус групу са представницима ромских невладиних организација из Новог Сада са циљем представљања радне верзије Локалног акционог плана за унапређење положаја Рома и Ромкиња Града Новог Сада. Учесници су имали прилику да размене информације о идентификованим потребама, мерама и активностима које треба да буду саставни део овог документа.Љиљана Михајловић, в.д. директорке Канцеларије за инклузију Рома је нагласила значај оваквих састанака ради остваривања непосредне сарадње и размене искуства између државних органа, припадника ромске националне мањине, организација цивилног друштва и свих оних који су заинтересовани да раде на унапређењу положаја Рома и Ромкиња.Том приликом је подсетила присутне  да велики број удружења спроводи програме и  пројекте у оквиру којих су опредељена средства за инклузију Рома и Ромкиња, тако да је потребно да  део тих ативности буде представљено у ЛАП-у. Поред представника РНВО, присуствовали су и представници Тима за унапређење положаја Рома и Ромкиња Града Новог Сада, Славица Денић, представник Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва, Владе Републике Србије и Дубравка Велат, консултанткиња за менторинг и саветодавну подршку у припреми Локалних акционих планова за социјално укључивање Рома и Ромкиња за период 2021-2022.