„DREAM ROAD“- пројекат и Оснаживање Рома кроз едукацију

Уочи светског дана Рома у Центру за производњу знања и вештина отворена је лабораторија за унапређење дигиталне и информационе писмености ромске заједнице у оквиру пројекта „Дунавски регион за побољшан приступ Ромима и оснаживање њиховог развоја- DREAM ROAD“ . Пројекат се спроводи под окриљем Дунавског програма који реализује Канцеларија за инклузију Рома у партнерству са Центром за производњу знања и вештина.

У просторијама Центра, Роми и Ромкиње имаће прилику да стекну компетенције када је у питању дигитална писменост, те овај модел представља пример делотворне сарадње власти и локалних заједница, и одличан је показатељ круцијалног фактора за постизање успеха у имплементацији.
Директорка Канцеларије за инклузију Рома, Љиљана Михајловић, изјавила је овом приликом да осим отварања ове фиксне лабораторије, у наредном периоду ће бити пилотирана и мобилна лабораторија која има за циљ да делује у дванаест локалних самоуправа на нивоу Војводине, и напоменула да на овом пројекту учествује двадесет и девет партнера из десет земаља. Осим што је изнела став о едукативном приступу овог пројекта, Михајловићева је индицирала и на његов циљ који има дигитални, информациони и функционални карактер позадине.
Лабораторија у Новом Саду осим простора обезбеђује и стручни образовни кадар за образовање корисника. Овим пројектом сматра се да ће корисницима бити повећан приступ тржишту рада, пословним приликама и многим другим пословним могућностима.