Важност породице и насиље као негативна појава

Скупштина Града Новог Сада, Струковно удружење полиције и Удружење „ХАЈР“, организовали су трибину под називом :“Важност породице и насиље као негативна појава“. Директорка КИР Љиљана Михајловић, присуствовала је трибини, чија је тема између осталог уско повезана са родном неједнакошћу, те самим тим њене наглашености унутар ромских породица. Овом приликом Михајловићева је изјавила да уз наведено, посебну улогу у неједнакости и родној неравноправности унутар ромских породица, игра и социо-економска неједнакост, која даље представља извор изузетно високе распрострањености насиља над женама Ромкињама. Такође је истакла да истраживања која су последњих година спроведена показују да је више од две трећине Ромкиња било изложено психолошком насиљу најмање једном у току живота, као и да исто толико жена има искуство са физичким насиљем. Фрапантан податак иде у прилог и да је свака четврта Ромкиња најмање једном током живота била принуђена на сексуални однос, а да је четрдесет процената изложено економском насиљу од стране партнера. Услед специфичне културне тишине у заједници, уз ригидне патријархалне норме, долази до тога да Ромкиње прихватају насиље као саставни део живота.

Уз горе наведено, у фокусу су биле и теме о: Важности породице и мирног породичног окружења за развој личности, посебно деце, затим, положају жена са инвалидитетом и насиљем које доживљавају у породичном контексту, правној помоћи клијентима у породичним споровима и искуствима са жртвама насиља у породици, спровођењу закона о спречавању насиља у породици и подршка жртвама приликом пријаве и даљег поступања, улози тужилаштва у спречавању насиља и сарадња са полицијом, као и медијском извештавању о насиљу. Бобан Павловић, председник ГО Струковног удружења полиције и Хајријa Рамадани, председница удружења „ХАЈР“, отворили су трибину и дали уводну реч, а на наведене теме говорили су психолог, Александар Стефановић, мастер социјални радник, Ангелина Божин, координаторка СОС службе, Ивана Зелић, адвокатица, Ивана Ромић, испред полицијске управе у Новом Саду, Далиборка Војводић Томић, испред Основног и јавног тужилаштва у Новом Саду, Дамир Костовски и Дејан Цветковић.