Образовањем до успеха

 

Љиљана Михајловић,в.д. директорке Канцеларије за инклузију Рома, заједно са покрајнском посланицом, Јеленом Јовановић, председником Националног Савета, Далибором Накићем и члановима Савета присуствовала је подели школског прибора за 127 ромских ученика основно школског и средње школског узраста из Општине Сента.

“Када говоримо о образовању, за ромске породице које се свакодневно боре за егзистенцију, остваривање права на образовање постаје мање важно питање. Општина Сента у сарадњи са Центром за социјални рад и социјалном медијаторком Моником Фодор су препознали  значај подршке и помоћи ромским породицама током школовања деце, о чему говоре и резултати њиховог досадашњег рада”-истакла је Михајловићева.

Скуп је поздравила и Јелена Јовановић, покрајинска посланица и чланица националног савета ромске националне мањине нагласивши  да је образовање кључ свега. Жеља јој је да ромска национална заједница не буде највећи корисник социјалних примања већ да се Роми запосле , а да сада за то има могућности како би ромска заједница била порески обвезник, а не социјални прималац. На крају је свим ђацима пожелела успешан полазак у школу.

У уводном обраћању говорио је и председник Националног савета ромске националне мањине Далибор Накић који је пожелео ромској деци успешан полазак у школу, а родитељима да се запосле и привређују  за себе и своје породице.