Министарка Гордана Чомић у посети Канцеларији за инклузију Рома

Канцеларију за инклузију Рома посетила је Гордана Чомић, министарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог. Делегацију Министарства су чинили: Гордана Ћомић, министарка ,Олена Папуга, државна секретарка и Нада Лазић, посебна саветница министра за одрживи развој а испред Канцеларије за инклузију Рома, Љиљана Михајловић, в.д. директорке Канцеларије за инклузију Рома и покрајинска посланица ,Јелена Јовановић.

Министарка Гордана Чомић је истакла да се положај Рома мења како на републичком, покрајинском тако и на локалном нивоу а да је Канцеларија за инклузију Рома пример добре праксе јер је пре европских институција донела одлуку о укључивању Рома.

„Министарство је алат Покрајинској влади,  Канцеларији за инклузију Рома и локалној самоуправи и данас ћемо разговарати шта смо до сада урадили, шта још може да се уради до следећег  8.априла и шта кажу Роми о томе шта држава чини за њих. До сада је пуно учињено на образовању, санацији нехигијенских насеља, на запошљавању Рома и учињено је много Војводином, јер Војводина је стање духа и то што ми шаљемо поруку Ромима да смо једнаки као људска бића и да смо једанки пред законом.“истакла је Чомић.

Такође је у свом излагању рекла да ћe улога Министарства за људска и мањинска права и  друштвени дијалог бити то да омогући присуство мањина у јавном сервису РТС, посебно у прериоду пред попис становништва и истакла значај резултата пописа за спровођење даље политике према националним мањинама.

Покрајинска посланица, Јелена Јовановић је упознала минисарку Чомић и чланице њеног тима о програмима које спроводи Покрајинска влада и ресорни секретаријати, а тичу се побољшања положаја ромске заједнице.

Љиљана Михајловић в.д. директорке, исказала је задовољство  што су нас  по први пут од оснивања Канцеларијe за инклузију Рома  посетили представници Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог. Овом приликом смо успели да разменимо досадашња искуства у раду са ромском заједницом и договоримо будућу сарадњу у циљу што боље социјалне инклузије Рома и Ромкиња у Војводини.