Јавна расправа предлога Акционог плана за социјалну инклузију Рома

На иницијативу Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог Стратегија за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016. до 2025, ревидирана је и усаглашена са законом о планском систему са Познањском декларацијом и ЕУ стратешким оквирима за Роме. Наведена ревидирана Стратегија је урађена за период 2022-2030. године од стране стручне групе у чијем су саставу биле и ресорна Министарства, Канцеларија за инклузију Рома АП Војводина, Национални савет и Невладине организације. Стручном групом руководио је државни секретар Нинослав Јовановић.

Стратегија је усвојена и објављена у „Службеном гласнику РС“ , број 23 од 17. фебруара 2022. На претходној Јавној расправи представница делегације ЕУ је нагласила да је овај документ оцењен као један од бољих стратешких докумената у овој области на Западном Балкану.

Акциони план за спровођење Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2022-2024. године је саставни део Стратегије а општи циљ има седам засебних целина, мере и индикаторе.

Јавну расправу отворила је министарка Гордана Чомић, реч је имала и Јелена Јовановић покрајинска посланица.