Прва група полазница пројекта -„Одговорна заједница“

Прва група полазница пројекта „Одговорна заједница“ похађало је обуку у оквиру наведеног пројекта. У самом уводном делу представљен је пројекат од стране организатора -Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине, као и циљеви обуке овог програма, који се спроводи под окриљем Немачке развојне сарадње програма „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, у партнерству са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

У уводном делу учесницама су се обратили директорка КИР-а, Љиљана Михајловић и Далибор Накић, председник НСРНМ, као и представник ГИЗ-а у Србији. Поздравну реч имао је државни сектетар Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Нинослав Јовановић, након чега је уследила обрада тема о: Националним мањинама и мобилизацији, партиципацији, идентитету Рома, као и познатим Ромима и Ромкињама. На крају је било речи о Јавном заговарању и комуникацији и дефинисане су кључне поруке ове обуке. Учесницама се обратила и министарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Гордана Чомић, након чега је констатована улога учесница пре и током пописа.