Водоснабдевање ромских породица

Љиљана Михајловић в.д. директорке Канцеларије за инклузију Рома присуствовала је координационом састанку са ромским породицама у МЗ Мужља. Слађана Јовановић, координаторка компоненте водоснабдевања је током састанка информисала присутне о начину пријављивања  и извођењу радови у наредном периоду како би оствaрили право и прикључили се на водоводну мрежу. Заједно са Зијушем Шаћировић, координатором за ромска питања обишли су породице у другом делу Града којима је  потребно изградити  водоводну мрежу како би остварили право на прикључак за воду.