Uspešno realizovan program angažovanja koordinatora za romska pitanja u Centrima za socijalni rad na teritoriji AP Vojvodine

Ljiljana Mihajlović, direktorka Kancelarije za inkluzije Roma AP vojvodine i pokrajinska poslanica Jelena Jovanović posetile su Centre za socijalni rad Sremska Mitrovica i Stara Pazova koji su učestvovali u programu Pokrajinske vlade i resornog sekretarijata za socijalnu politiku demografiju i ravnopravnost polova.

U razgovoru sa predstavnicima Centara za socijalni rad i korisnicama programa zaključeno je da se program angažovanja koordinatora za romska pitanja u Centrima za socijalni rad na teritoriji AP Vojvodine u praksi pokazao kao veoma značajan za pripadnike romske nacionalne manjine jer im pruža mogućnosti sticanja znanja i veština u praksi kao i veće mogućnosti za zapošljavanje a pored toga koordinatori su veoma značajna karika u radu sa korisnicima Centara za socijalni rad koji su pripadnici romske nacionalne manjine.

Značaj realizacije ovakvih i sličnih programa prepoznat je kako od učesnika u programu i onih koji program podržavaju jer ovakvi programi, koji doprinose boljoj povezanosti i komunikaciji sa romskom zajednicom doprinose ostvarivanju boljih rezultata u radu na poboljšanju položaja pripadnika ove nacionalne manjine.