Семинар за наставнике ромског језика са елементима националне културе

 

 

Канцеларија инклузију Рома је по први пут у оквиру своје редовне делатности организовала семинар за наставнике ромског језика са елементима националне културе у циљу побољшања квалитета наставе ромског језика. Наставници су имали прилику да упознају основе језика и књижевности а самим тим и методику рада у настави. Семинар је одржан у Новом Саду уз присуство великог броја наставника ромског језика са територије АП Војводине. Семинару су поред учесника присуствовали и Јелена Јовановић, посланица у Скупштини АПВ, Душан Радул в.д.директора Канцеларије за инклузију Рома, Љијана Михајловић, председница управног одбора Канцеларије за инклузију Рома те Пава Новаков испред Савета за интеграцију Рома. Сем инар се састојао од предавања и радионичарског рада. Тем а сем инара била је презентација искуства и проблема са којим а се сусрећу наставници ромског језика. Др Марија Александровић је била предавач на семинару и предавала је методику наставе, тумачење књижевног дела увидом у стваралачке поступке, читање у настави и књижевности, лексичке и семантичке вежбе и нивое обраде књижевног текста. Избор предавача др. Марије Александровић је изузетно важан с обзиром на њено образовање и искуство као професора на Високој школи струковних студија студијског програма за образовање васпитача на ромском језику „Михаило Палов“ у Вршцу.