Састанак у Kанцеларији за инклузију Рома: конструктивни разговори о будућој сарадњи у домену запошљавања и реализације међународних пројеката

В.д. директорке Kанцеларије за инклузију Рома, Љиљана Михајловић, састала се данас са покрајинским секретаром за привреду и туризам, др Ненадом Иванишевићем са којом је разговарала о будућој сарадњи, посебно у погледу рада и запошљавања, са акцентом на ромску популацију као и о координацији и сарадњи са Немачком агенцијом за развој ГИЗ у оквиру које постоји простор за спровођење међународних пројеката у оквиру ресора креирања ромских политика.

„Kада говоримо о проблему незапослености за Роме и Ромкиње то је још већи изазов због социјалне искључености, ниског нивоа образовања, предрасуда и негативних стереотипа, директне или индиректне дискриминације на тржишту рада. Изазови са којима се суочавају су недостатак компетнција за којим постоји потражња на тржишту рада, недостатак радног искуства, недовољно познавање начина тражења посла и неинформисаност о могућностима и приликама у области образовања“ рекла је Љиљана Михајловић и истакла да ћемо заједничким напорима са Покрајинским секретаријатом за привреду и туризам прекинути циклус неповољног положаја Рома и Ромкиња на тржишту рада развојем структуре и модела подршке који би унапредили запошљивост и запошљавање Рома и Ромкиња у АП Војводини.

О томе колико је важно да Покрајински секретаријат сарађује са Kанцеларијом за инклузију Рома, као и са другим институцијама које могу да пруже помоћ и подршку да Роми буду видљивији на тржишту рада, али и на тржишту привреде и предузетништва, говорио је секретар Иванишевић, истакавши да сама посета носи снажну поруку која наговештава будућу сарадњу и унапређење сарадње на нивоу институција.

,,Хоћемо да пошаљемо поруку да ћемо се овим питањем посебно бавити, а с обзиром на чињеницу да је чак 90 одсто Ромкиња незапослено. Све оно што и сама национална стратегија запошљавања препознаје јесте да су Роми и Ромкиње посебна категорија којој би требало посветити посебну пажњу. Kанцеларија за инклузију Рома јесте наш партнер, са којим намеравамо да кроз подстицајне програме Секретаријата значајно подигнемо квалитет живота ромској заједници у Војводини, стварајући боље полазне основе, како бисмо имали исте животне услове. Стога ћемо кроз програме запошљавања посебне услове поставити тешко запошљивим категоријама становништва, али и да идемо корак даље и у њима пробудимо дух предузетништва, како се не би све завршавало само на јавним радовима“, рекао је Иванишевић, додавши да је потребно радити заједно и заједничким корацима направити значајан искорак по овом и сличним питањима, а са циљем истинске заједничке будућности.
Он је истакао да је потребно прикупљати информације и стварно стање на самом терену са мобилним екипама и тимовима, како би и сами корисници били припремљени када подстицајна средства на која би могли да конкурсишу буду на снази, јер је од велике важности доступност и информисаност становништва о томе шта се нуди у оквиру релевантних институција.
Сусрету су присуствовали и заменик покрајинског секретара, Палимир Тот, помоћница за област рада и запошљавања, Илона Пелт, начелница Сектора за рад и запошљавање Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, Драгана Ђурђев, као и Ромео Михајловић и Мићић Александра из Kанцеларије за инклузију Рома.