Шанса за Ромкиње

Канцеларија за инклузију Рома АП Војводине потписала је још један донаторски уговор. У питању је једногодишњи уговор са Амбасадом Краљевине Норвешке за пројекат „Побољшање запошљивости Ромкиња у пет општина у АП Војводини“. Укупна вредност пројекта је 60.000 евра. Партнер Канцеларији за инклузију Рома на овом пројекту је Покрајински секретаријат за рад, запошљавање и равноправност полова. Спровођење пројекта почеће у марту текуће године. Идеја за писање овог пројекта јавила се након успешно спроведеног пројекта „Побољшање запошљивости Рома у АП Војводини“, финансираног од стране Европске Уније, кроз РСЕДП ИИ програм, којим је отворено 20 фирми у Војводини. Новим пројектом предвиђена је социјална инклузија Ромкиња у Војводини, чиме се доприноси бољим условима њиховог живота и рада. Планирају се радионице за јачање капацитета у процесу пословања на тему рачуноводства и финансија, правних регулатива, административних обавеза и маркетинга. Радионицама могу присуствовати све заинтересоване Ромкиње. Такође ће им бити пружена подршка за конкурс за самозапошљавање кроз менторску и техничку помоћ. Биће отворено десет фирми, а за лакши почетак пословања предвиђена је куповина неопходне опреме. Предвиђена су два округла стола са представницима релевантних институција које ће бити укључене у процес доношења одлука.