Пројекат „Сиромаштво и образовна депривација ромске деце – изазови током пандемије Covid19, пре и након 2022.“

Пројекат који је покренула Екуменска хуманитарна организација под називом „Сиромаштво и потребе ромске деце – изазови током пандемије Covid19, пре и након 2022. године“, са темом сиромаштва, у фокусу је имао ромску децу и ризике које је пандемија донела са собом. У оквиру међународне конференције на којој су учествовале земље дунавског региона Европе, представљен је пројекат где се у основи говорило о негативном утицају сиромаштва на децу и то кроз основне социолошке потребе утемељене у едукацији, здравству, емоционалном развићу деце, те како се дискриминација, сиромаштво и маргинализација који се генерацијски преносе, могу одразити на само развиће детета.

Први део конференције организован је у форми предавања где су излагачи имали прилику да теоријски презентују проблематику, док је у другом делу конференције обезбеђен практични рад где су учесници представили дату проблематику на конкретним примерима и имали могућност да предложе модалитете решења.

У уводном делу учесницима и учесницама су се обратили директорка Екуменске Хуманитарне Организације, Ана Бртка Валент, директорка КИР-а, Љиљана Михајловић, министарка за људска и мањинска права и друштвени дијалог, Гордана Чомић, представници Министарства за образовање и представници Градске управе за образовање Града Новог Сада.

 

На тему изазова у образовању говорили су Слађана Јовановић, ЕХО, Сибина Голубовић, из Фонда за образовање Рома, и Давид Бловерс. На тему Дечјих права у образовању, систему социјалне и здравствене заштите, говорили су Дамир Кркобабић, ЕХО, Бранка Бркић из Републичког Института за социјалну заштиту, Винка Жунић, Удружење ромских студената, Aнгела Елмигер, Лидија Тамаш из Градске управе за дечју и социјалну заштиту, Здравка Симић из Националног савета Рома, Ђенђи Селеши из Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и родну равноправност и Pétur Thorsteinsson из организације „Diakonie Wurtemberg“.
На тему социјалне заштите говорили су Abriel Schieffelers, Велида Салиховић и Pétur Thorsteinsson, а на тему Мањинских људских права Миленка Матић, представници организације „CARITAS“ из Шапца и Светлана Нешић Бјаго, заштитница грађана АПВ.