Превенција склапања малолетничких бракова и породичног насиља међу припадницима Ромске популације на територији АПВ

У организацији Екуменске хуманитарне организације одржана је Конференција у склопу пројекта „С Ромима и за њих у Дунавском региону“ са циљем размене идеја и искустава као и заједничког деловања у циљу превенције склапања малолетничких бракова и породичног насиља. Конференција је била подељена у три панела: Превенција склапања малолетничких бракова, Правни оквир и Породично насиље – од тишине до трауме.

Након отварања конференције и уводне речи учесницима су се обратили: Маја Миљковић, директорка Покрајинског завода за социјалну заштиту, Ненад  Драшковић, в.д. начелника Градске упрaве за социјалну и дечију заштиту Града Новог Сада, Љиљaна Михајловић, в.д. директорке Канцеларије за инклузију Рома, Јелена Зорић, директорка Центра за социјални рад Града Новог Сада и Анна Бртка Валент, директорка Екуменске хуманитaрне организације.

Љиљана Михајловић је истакла да дечији бракови нису део ромске традиције, већ одраз сиромаштва и ниског образовног нивоа, зато морамо на различитим нивоима деловати како би ефикасно приступили сузбијању праксе дечијих бракова у ромској заједници.