Потписани уговори о стипендирању ромских студената

У жељи да се настави процес очувања, неговања и развоја ромског језика у институцијама и установама, Канцеларија за инклузију Рома и Матица ромска су 2009. године покренули иницијативу за отварање студијског програма за васпитаче на ромском језику. Покрајинска влада је подржала наведену иницијативу, те је пре осам година уписана прва генерација студената.

Покрајинска влада и Канцеларија за инклузију Рома уприличили су свечано потписивање уговора о стипендирању студената ромске националности за школску 2017/ 2018. годину. Стипендије су уручене у просторијама Високе школе, а намењене су за 20 студената и студенткиња ромске националности, студијског програм а за образовање васпитача на ромском језику на Високој школи струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ у Вршцу.