Потписан споразум о сарадњи са Екуменском хуманитарном организацијом

Љиљана Михајловић, в.д. директорке Канцеларије за инклузију Рома и директорка Екуменске
хуманитарне организације, Анна Бртка Валент, потписале Споразум о сарадњи са циљем јачања партнерства, предузимања заједничких активности, реализације догађаја и пројеката од заједничког интереса, као и у циљу пружања подршке процесу укључивања и побољшању услова живота Рома и Ромкиња у области образовања, запошљавања, здравства, становања, људских, мањинских, дечијих и других права на територији Покрајине. Потписивањем Споразума формализована је сарадња која већ дуги низ година постоји између Канцеларије за инклузију Рома Војводине и Екуменске хуманитарне организације.