Побољшање квалитета живота Рома

Градоначелница Светлана Миловановић одржала је састанак са представницима ромске заједнице о спровођењу Локалног акционог плана за решавање стамбених питања, здравствене и социјалне заштите. Најавила је и два пројекта, први је инклузија деце предшколског узраста, а други решавање проблема становања Рома.

Градоначелница је одржала састанак са, Љиљаном Михајловић, в.д. директорке Канцеларије за инклузију Рома, Јеленом Јовановић, посланицом у Скупштини Војводине  и Слађаном Теодоровић, председницом Савета за интеграцију Рома АПВ.

„ Процес образовне инклузије Рома и Ромкиња је веома сложен и комплексан. Међутим, да би тај процес био заокружен, мора се помоћи образованим Ромима и Ромкињама у транзицији од образовања ка запошљавању, оно на чему ће Канцеларија радити у наредном периоду у сарадњи са Локалним самоуправама. Веома је важно да високообразовани Роми и Ромкиње раде у струци, на оним пословима за које су се школовали.”, изјавила је Љиљана Михајловић.

Градоначелница Светлана Миловановић каже да је Град 2018. године донео Локални акциони план, који се махом односи на решавање стамбених питања, здравствене и социјалне заштите, а рок за реализацију је до 2025. године.

„Средства за реализацију овог плана су обезбеђена у Градској управи за социјалну и здравствену заштиту, а реч је око 300.000 динара. Посебно бих истакла, између осталих, два пројекта. Један је резултат сарадње са Светском банком и Министарством просвете, који се реализује од 2019. године и требало би да се заврши 2022. године. Он се односи на инклузију ромске деце предшколског узраста. Други пројекат је „Рома хаусинг“, који се односи на решавање проблема смештаја, односно становања ове најрањивије групе. С тим у вези, план је да куће које су у власништву Града реновирамо. Поред тога, формираћемо и социјалну задругу, тако да осим тога што ће добити свој дом, могу да добију и средства за живот”, рекла је Светлана Миловановић.