„Peer to peer“ радионица за чланове Мобилног тима за инклузију Рома

Канцеларија за инклузију Рома била је део активног учешћа „Peer to peer“ радионице за чланове Мобилног тима за инклузију Рома, у оквиру сталне конференције градова и општина -Савеза градова и општина Србије (СКГО). 

У уводном делу отварања радионице говорили су саветник за социјалну инклузију и координатор компоненте 1 Програма, СКГО, Душан Јовановић и директорка Канцеларије за инклузију Рома АП Војводине, Љиљана Михајловић. Директорка је индицирала на самом значају свих локалних механизама за инклузију Рома, нарочито координатора за ромска питања који пуних петнаест година раде и спроводе инклузивни процес Рома на локалном нивоу. У сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог, затим, Националним саветом Рома и Асоцијацијом координатора за ромска питања, у наредном периоду биће активног рада на решавању радно правног статуса координатора. Михајловићева је овом приликом представила и програм „100 за будућност“ који спроводи Канцеларија за инклузију Рома у сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог, финансиран од стране Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ), у оквиру програма развојне сарадње „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији“.

Тему локализације националних политика социјалне инклузије, нове мере и одрживост локалних механизама и њихове даље кораке, представио је СКГО експерт, Драган Грачанин, а изазове социјалне инклузије на националном нивоу као и резултате, представила је СКГО експерткиња, Ивана Копривица.

На крају радионице било је дискусије и евалуације, као и сумирања утисака и закључака.