Održan okrugli sto posvećen prevenciji dečijih brakova

Direktorka Kancelarije za inkluziju roma AP Vojvodine Ljiljana Mihajlović učestvovala je na okruglom stolu posvećenom praćenju protokola za unapređenje saradnje i razvoj integrativne socijalne zaštite namenjen ženama žrtvama porodičnog i partnerskog nasilja i prevenciji dečjih brakova u lokalnoj zajednici

Okrugli sto “SVAKO DETE IMA PRAVO NA DETINJSTVO, ZAUSTAVIMO DEČJE BRAKOVE“ na kom su predstavljeni predlozi i preporuke za unapređenje saradnje u sprečavanju dečjih brakova na teritoriji GO Kostolac organizovale su Romska ženska mreža Srbije, Uspešne žene Kostolca i Romsko udruženje žena „Ruž“.

Učesnice okruglog stola su se usaglasile da veliku prepreku za rešavanje ovog problema predstavlja to što je i danas u javnosti rašireno verovanje da su dečiji brakovi običaj među Romima, i da se takvo shvatanje ponekad čak oslikava i kroz rad institucija.

Naglašeno je da je problem posebno prisutan među onim zajednicama koje se nalaze na potpunoj društvenoj margini i koji su velikim delom isključeni iz društva i među kojima je teško ponuditi dovoljnu pomoć i resurse za prevenciju dečijih i prisilnih brakova.