O nama

Kancelarija za inkluziju Roma, sa sedištem u Novom Sadu, Bulevar Mihajla Pupina 25, osnovana je Odlukom Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine („Službeni list AP Vojvodine“, br.8/06 i 46/17)  u cilju unapređenja položaja Roma u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva, stanovanja, ljudskih i drugih prava, kao i stvaranja uslova za uključivanje Roma u sve sfere društvenog, javnog i političkog života u Autonomnoj pokrajini Vojvodini. Kancelarija za inkluziju Roma ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom, Odlukom i Statutom Kancelarije. Kancelarija posluje kao ustanova, u skladu sa propisima o javnim službama. Delatnost Kancelarije određena je članom 6. Odluke o osnivanju Kancelarije za inkluziju Roma („Službeni list AP Vojvodine“, br.8/06 i 46/17).  

Vizija Kancelarije za inkluziju Roma​

Misija Kancelarije za inkluziju Roma

Naša vizija je zajednica bez predrasuda i diskriminacije u kojoj sve građanke i građani ostvaruju svoje pune potencijale, aktivno doprinose razvoju, ravnopravno učestvuju u donošenju odluka i korišćenju resursa zajednice.

Kancelarija za inkluziju Roma radi na stvaranju uslova za suštinsku i punu društvenu uključenost Romkinja i Roma u Vojvodini.

Vrednosti kancelarije za inkluziju Roma

Društvena uključenost

Mi verujemo da svi ljudi bez obzira na razlike bilo koje vrste, treba da budu jednako tretirani. Za to je neophodna potpuna društvena uključenost i prilagođavanje okruženja potrebama i mogućnostima ljudi koji u njemu žive, umesto očekivanja da se isključivo ljudi, odnosno čitave društvene grupe menjaju kako bi zadovoljili očekivanja ostatka društva.

Ravnopravnost

Pod ravnopravnošću podrazumevamo jednakost svih ljudi, i svih muškaraca i žena, uz uvažavanje razlika u specifičnosti potreba, različitosti u potencijalima, afinitetima, stavovima.

Doslednost

Kancelarija za inkluziju Roma od 2006. godine dosledno i bez kompromisa radi na ostvarivanju svojih mandatornih obaveza, pri čemu ih ne doživljavamo kao obaveze nego kao naš poziv. Od samog osnivanja definisane su smernice našeg rada koje su pre svega ideje vodilje, a načini na koje ih ostvarujemo su u skladu sa našim resursima.

Borba protiv predrasuda i diskriminacije

Mi smo posvećeni ovoj borbi, kako u našem okruženju, tako i kroz promovisanje naših vrednosti unutar Kancelarije, kako bismo očuvali kulturu organizacije u kojoj radimo takvom da podržava svakog pojedinca u ostvarivanju njegovih punih profesionalnih potencijala.

Investiranje

Verujemo da je neophodno investirati da bi se rezultati napornog rada videli kroz neko vreme. Zato napornim radom investiramo u rast i razvoj naših zaposlenih i saradnika, investiramo u planove kojima stvaramo smernice za buduće aktivnosti i investiramo u naš ugled i kredibilitet.

Afirmacija

Kako i pokazujemo kroz realizaciju naših aktivnosti u oblasti obrazovanja i zapošljavanja, smatramo da kroz pozitivne mere i promociju pozitivnih praksi možemo doprineti napretku, pre nego isticanjem neuspešnih incijativa ili javnim konfrontacijama. Afirmativnim akcijama dolazimo do pozitivnih promena.