Mihajlović sa predstavnicima REDI i Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam na sastanku posvećenom institucionalnoj podršci romskom preduzetništvu

Direktorka Kancelarije za inkluziju Roma, Ljiljana Mihajlović učestovala je na sastanku sa pokrajinskim sekretar za privredu i turizam, dr Nenadom Ivaniševićem i sa predstavnicima Inicijative za razvoj romskog preduzetništva – REDI, čiji su mentori i fasilitatori kreirali koncept u pojedinim zemljama Evropske unije, a koji bi trebalo uspešno implementirati i u regionu, koji podrazumeva sistemski pristup obrazovanju, zapošljavanju i dodatnom sticanju znanja i veština u praksi, kako bi zadovoljili zahteve tržišta rada i što bolje odgovorili izazovima savremenog poslovanja.

Usaglašeno je da u narednom periodu treba potpisati memorandum o razumevanju između REDI i Skeretariata, kako bi se pružila institucionalna podrška naporima ove organizacije da zaposli što veći broj obrazovane i kvalifikovane radne snage iz romskih zajednica, te da se okupe romski preduzetnici i pruže pomoć i podršku prilikom edukacije Roma za zapošljavanje, ali i prilikom plasiranja proizvoda na tržište.

Direktorka Kancelarije za inkluziju Roma, Ljiljana Mihajlović, sekretar Ivanišević i predsednik Odbora Fonda REDI, Petrica Dulgeru (Petrica Dulgheru), , u prisustvu saradnika, razgovarali su i o modelima za pružanje pomoći startap preduzećima, postojećim preduzetnicima, radu na terenu, mapiranju i selekciji kandidata i potencijalnih aplikanata kojima je pomoć potrebna, sa posebnim fokusom na žensko preduzetništvo.

Sekretar je uputio poziv Kancelariji za inkluziju Roma i REDI da se romske preduzetnici i poljoprivrednici, predstave u okviru Paviljona Sekretarijata na predstojećem Međunarodnom poljoprivrednom sajmu na Novosadskom sajmu u maju, gde bi primerima dobre prakse i programskim merama podrške, uticali na podizanje svesti o važnosti privrede, privatnog sektora i održivih poslovnih ideja, procesa i koncepata.