Координациони састанак опстина Кањижа

Љиљана Михајловић, директорка Канцеларија за инклузију Рома у сарадњи са Сладјаном Јовановић, координаторком компоненте водоснабдевања испред ЕХО-а одржала заједнички састанак са представницима Водовод Кањижа и теренским сарадницима поводом почетка радова на водоводној мрежи, реконструкцији и легалном прикљуцивању на мрежу.
Након састанка посетили смо ромске породице у Мартоношу и Хоргошу како би их информисали о поцетку градјевинских радова на водоводној мрези у наредном периоду.