Javni konkurs za dodelu studentskih stipendija u školskoj 2023/2024 godini

Na osnovu Programa rada i Finansijskog plana za 2023. godinu Kancelarije za inkluziju Roma i člana 2. Pravilnika o dodeli studentskih stipendija za školsku 2023/2024 godinu („Službeni list AP Vojvodine“, br. 40/23 od 4.10.2023. godine) Kancelarija za inkluziju Roma, raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA
u školskoj 2023/2024 godini

STUDENTIMA PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANjINE KOJI SU UPISANI
NA VISOKU STRUKOVNIU VASPITAČKU I MEDICINSKU ŠKOLU U VRŠCU
– NA OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE : STUDIJSKI PROGRAM STRUKOVNI VASPITAČ ODNOSNO VASPITAČ DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA, KOJI POHAĐAJU NASTAVU NA ROMSKOM JEZIKU

– NA MASTER STRUKOVNE STUDIJE

 

Ukupna sredstva koja Kancelarija dodeljuje po ovom Konkursu iznose 1.764.000,00 dinara. Sredstva za isplatu stipendija u 2023. godini obezbeđena su Finansijskim planom Kancelarije za 2023. godinu na poziciji studentske stipendije, dok će sredstva za isplatu stipendija u 2024. godini Kancelarija obezbediti u skladu sa prilivom sredstava iz budžeta AP Vojvodine.

 

Objavu Javnog konkursa možete preuzeti ovde:

Pravilnik o dodeli studentskih stipendija za školsku 2023/2024 godinu možete preuzeti ovde:

Izjava o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini možete preuzeti ovde:

Prijave za konkurs možete preuzeti ovde: