JAVNI KONKURS ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA u školskoj 2021/2022 godini

Na osnovu Programa rada i Finansijskog plana za 2021. godinu Kancelarije za inkluziju Roma i člana 2. Pravilnika o dodeli studentskih stipendija za školsku 2021/2022 godinu („Službeni list AP Vojvodine“, br. 42/21 od 6.10.2021. godine)  Kancelarija za inkluziju Roma, raspisuje

JAVNI KONKURS

ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA

u školskoj 2021/2022 godini

STUDENTIMA PRIPADNICIMA ROMSKE NACIONALNE MANJINE KOJI SU UPISANI NA VISOKU ŠKOLU   STRUKOVNIH STUDIJA  ZA OBRAZOVANJE  VASPITAČA „MIHAILO PALOV“ U VRŠCU

– NA OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE : STUDIJSKI PROGRAM VASPITAČ DECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA, KOJI POHAĐAJU NASTAVU NA ROMSKOM JEZIKU

 – NA MASTER STRUKOVNE STUDIJE

 Ukupna sredstva koja Kancelarija dodeljuje po ovom Konkursu iznose 1.200.000,00 dinara.          Sredstva za isplatu stipendija u 2021. godini obezbeđena su Finansijskim planom Kancelarije za 2021. godinu na poziciji studentske stipendije, dok će sredstva za isplatu stipendija u 2022. godini Kancelarija obezbediti u skladu sa prilivom sredstava iz budžeta AP Vojvodine.

Ciljevi finansiranja: 

  1. Unapređenja obrazovne strukture Roma i Romkinja u AP Vojvodini kroz podršku studentima i studentkinjama, pripadnicima romske nacionalne zajednice.
  2. Unapređenje položaja Roma u oblasti obrazovanja kroz institucionalno očuvanje i negovanje jezika, kulture, tradicije i istorije pripadnika romske nacionalne zajednice.
Preuzmite konkursnu dokumentaciju: