Изградња капацитета Kанцеларије за инклузију Рома

Донатор: Фондација за отворено друштво

Вредност пројекта: 77.000,00 долара

Реализација пројекта: 2014. година

 

О пројекту:

Циљ пројекта је обука запослених у Kанцеларији за инклузију Рома и њених сарадника кроз пројекат „Јачање капацитета Kанцеларије за инклузију Рома“.

Пројекат је финансиран од стране Института за отворено друштво из Будимпеште. Учесници су прошли кроз 4 модула семинара.

У питању су обуке за писање пројеката по моделима ЕУ, као и за прикупљање средстава из ЕУ, заступање и стратешко планирање.

То је пружило запосленима у Kанцеларији вештине и знања неопходна за рад и сарадњу, како са владиним, тако и са невладиним сектором.

Према предвиђеном плану и програму обука, ангажован је ЕУ експерт Matthias Heege, који је учеснике семинара упознао са процедурама и начином функционисања европских институција и фондова.