ДОДЕЛА ЈЕДНОКРАТНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ

У циљу побољшања материјалног положаја студената прве године и мотивисања да наставе школовање, Канцеларија је од ове године расписала Јавни позив за доделу једнократне финансијске помоћи студенатима ромске нацоналтности који имају пребивалиште на територији АП Војводине и који су применом афирмативне мере уписа на високошколске установе, чији је оснивач АП Војводина, уписали  прву годину студија у школској 2022/2023 године.

Висина једнократне новчане помоћи која се додељује студентима износи 30.000,00 динара по студенту. Ове године је ту могућност остварило 10 студената из 8 ЈЛС

У последњих неколико године број студената ромске националности који уписују прву годину студија на Универзитетима у Србији континуирано из године у годину се смањује.

На Универзите у Новом Саду број нових студената Рома у периоду од 2015. до 2022. године смањио се за 35.3 %, или од 34 бруцоша Рома уписаних 2015/2016 години, у академској 2022/2023. години уписало се само 22 студента Рома на прву годину студија.

Основни циљ увођења ове  мере је повећање броја уписаних студената ромске националности на прву годину студија. С обзиром да студенти прве године студија не остварују право на стипендију Министарстав просвете, науке и технилошког развоја, доделом једнократне новчане помоћи, материјално ће се помоћи студентима и дати подстрек за даљи рад, а у циљу унапређења образовне структуре Рома и Ромкиња у АП Војводини.