Нови пројекат- рециклажни центар

У општини Жабаљ до краја априла биће отворен рециклажни центар за сакупљање, откуп и прераду секундарних сировина. У питању је пројекат „Иницијатива за локално одлучивање“, у вредности од 103 хиљаде…

Шанса за Ромкиње

Канцеларија за инклузију Рома АП Војводине потписала је још један донаторски уговор. У питању је једногодишњи уговор са Амбасадом Краљевине Норвешке за пројекат „Побољшање запошљивости Ромкиња у пет општина у…

У служби младих

Омладински Савез Србије је независно тело које представља и заступа интересе свих својих чланица у својству побољшања услова живота и бољих стандарда за младе на територји Републике Србије. После вишегодишњих…